Nájomné bytové domy, 24 b.j.

Nájomné bytové domy, Južná ul., Veľký Šariš (2021)

Autor návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško

Projektanti : Ing.arch. Juraj Smieško (architektonicko-stavebné riešenie)   Zastavaná plocha 1 bytového domu : 256,65 m2
  Ing. Erik Tkáč (protipožiarna ochrana)   Užitková plocha 1 bytového domu : 888,38 m2
  Ing. Slavomír Sopúch (komunikácia a spevnené plochy)   Počet podlaží : 4 nadzemné + pochôdzna časť zelenej strechy
  Ing. Agnesa Krettová (zdravotechnika, voda, kanalizácia)   Počet bytov na podlaží : 3
  Ing. Branislav Oravec (elektroinštalácie)   Počet 3-izbových bytov v jednom bytovom dome : 6
  Ing. Radoslav Kuzmiak (vykurovanie, vzduchotechnika)   Počet 2-izbových bytov v jednom bytovom dome : 4
  Ing. Peter Sučko (statika)   Počet 1-izbových bytov v jednom bytovom dome : 2


Na Slovensku je stále nedostatok nájomných obecných / mestských bytov a preto sa mesto Veľký Šariš rozhodlo postaviť ďalšie dva bytové domy (spolu 24 bytových jednotiek),
ktoré budú slúžiť občanom mesta na bývanie. Bytové domy sa budú nachádzať v juhovýchodnej časti katastrálneho územia mesta Veľký Šariš, na Južnej ulici.

Architektonické riešenie bytového domu je navrhnuté s ohľadom na orientáciu na svetové strany, výška bytového domu je navrhnutá na 4 nadzemné podlažia. Mojou snahou bolo navrhnúť bytový dom v ktorom by boli minimalizované komunikačné priestory (chodby a schodiská) pri zachovaní jednoduchej a funkčnej dispozície. Strecha bude plochá, zelená s extenzívnou zeleňou. Časť strechy je pochôdzna a prestrešená – vzniká tak viacúčelová plocha, ktorá môže byť vyžívaná na stretnutia nájomníkov v letných mesiacoch, sušenie bielizne a pod. S výnimkou troch bytov, každý byt má balkón. Byty na vyvýšenom prízemí balkón nemajú, ale majú možnosť východu na terasu, ktorá je na teréne a nie je s bytovým domom stavebne spojená.  Takéto riešenia pomerne často vidno v zahraničí a sú veľmi obľúbené. Kontakt bytov s priľahlým terénom vnáša do bývania novú dimenziu, ktorá pripomína bývanie v rodinnom dome. Okná do obytných miestností sú navrhované až po podlahu a v dostatočnej miere zabezpečia presvetlenie bytov. Hmota vertikálnej komunikácie bytového domu (trojramenné schodisko obiehajúce okolo výťahovej šachty) je vysunutá a farebne aj materiálovo odlišná od ostatnej časti domu (pre-vetrávaná fasáda s fasádnymi panelmi napr. Fundermax, Cembrit a pod.).