Rodinný dom, Limbach

Rodinný dom, Limbach (2022)

Autor návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško

Projektanti : Ing.arch. Juraj Smieško (architektonicko-stavebné riešenie)   Zastavaná plocha domu : 189,33 m2
  Ing. Erik Tkáč (protipožiarna ochrana)   Užitková plocha domu : 221,23 m2
  Ing. Ervín Vasilišin (zdravotechnika, voda, kanalizácia)   Počet podlaží : 2 nadzemné 
  Ing. Branislav Oravec (elektroinštalácie)      
  Ing. Pavol Fedorčák, PhD. (vykurovanie, vzduchotechnika)      
  Ing. Peter Sučko (statika)      
  Ing. Vladimír Oleár (tepelnotechnické posúdenie)      


Rodinný dom bude situovaný v širšom centre obce Limbach, v blízkosti areálu Gaudium.

Okolitú zástavbu na Družstevnej ul. z ktorej je pozemok prístupný tvoria pomerne nové rodinné domy rôznych architektonických štýlov. Navrhovaný rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom so sedlovou ale aj plochou strechou so štrkovým zásypom. Dom nebude podpivničený. Dispozičné riešenie rodinného domu, jeho osadenie v rámci pozemku ako aj celkovú kompozíciu hmôt ovplyvnili predovšetkým pomery na pozemku - orientácia na svetové strany a individuálne požiadavky investora. Pri navrhovaní som sa snažil navrhnúť rodinný dom, ktorý je bude účelný, energeticky nenáročný a nebude na seba v danom prostredí zbytočne upozorňovať. Architektonická kompozícia a dispozičné riešenie domu je výsledkom viacerých konzultácií a pripomienkovaní medzi mnou a investorom. Môžem vyhlásiť, že návrhom sa obaja stotožňujeme. Architektonický výraz navrhovaného domu je do veľkej miery ovplyvnený individuálnymi požiadavkami investora a tiež orientáciou na svetové strany. Navrhnutý dom výškovo korešponduje s okolitou výstavbou.
Farebný koncept je nasledovný – dvojpodlažná časť - prevládajúca bude omietka Baumit 0186, jednopodlažná časť - tehlový obklad (pásik) Vandersanden 147 Imperia. Okná a dvere budú drevohliníkové – dub prírodný, Exteriérové žalúzie, podobne ako všetky klampiarske a zámočnícke výrobky, budú antracitovej farby (RAL 7016). Ako strešná krytina je navrhnutá škridla Bramac napr. Tegalit Star antracitovej farby.. Na pozemku, resp. v jeho blízkosti, sú prítomné všetky potrebné inžinierske siete (verejný vodovod, kanalizácia, elektrika). Súčasťou rodinného domu je aj garáž pre jedno osobné auto. Pred garážou, medzi posuvnou bránou a garážovou bránou je prípadná odstavná plocha pre druhé auto.