Architektonický ateliér Juraj Smieško s.r.o.

Juraj Smieško - autorizovaný architekt, samostatne pôsobiaci v architektonickej praxi už od roku 1997. Od začiatku založenia vlastného ateliéru až dodnes navrhol veľké množstvo rozmanitých projektov, z ktorých väčšina sa úspešne zrealizovala. Hlavné oblasti projektovej činnosti ateliéru sú: bytové stavby (projekty rodinných a bytových domov), energetický úsporné a pasívne domy a nebytové stavby (projekty stavieb pre prechodné ubytovanie - hotely, penzióny, hospice, domovy dôchodcov, rekreačno-rehabilitačné centrá, polyfunkčné objekty, projekty stavieb pre školstvo, kultúru, šport, zdravotníctvo, štátnu správu, administratívne budovy, stavby pre obchod a služby, komerčné a verejné budovy, športové stavby- zimné štadióny, športové haly, plavecké bazény, wellnes centrá, aquaparky).

Výber z tvorby je možné nájsť v časti GALÉRIA PROJEKTOV