Juraj SMIEŠKO

Ing.arch. Juraj Smieško /architekt/

Ing.arch. Juraj Smieško - autorizovaný architekt, samostatne pôsobiaci v architektonickej praxi už od roku 1997. Od začiatku založenia vlastného ateliéru až dodnes navrhol veľké množstvo rozmanitých projektov, z ktorých väčšina sa úspešne zrealizovala. Hlavné oblasti projektovej činnosti ateliéru sú: bytové stavby (projekty rodinných a bytových domov), energeticky úsporné a pasívne domy a nebytové stavby (projekty stavieb pre prechodné ubytovanie - hotely, penzióny, hospice, domovy dôchodcov, rekreačno-rehabilitačné centrá, polyfunkčné objekty, projekty stavieb pre školstvo, kultúru, šport, zdravotníctvo, štátnu správu, administratívne budovy, stavby pre obchod a služby, komerčné a verejné budovy, športové stavby- zimné štadióny, športové haly, plavecké bazény, wellness centrá, aquaparky).

Daniela HALAPI

Ing. Daniela Halapi /stavebná inžinierka/

Absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, odbor Pozemné stavby.

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore Pozemné stavby sa rozhodla pokračovať v tvorivej architektonickej činnosti a ako SZČO začala spolupracovať so spoločnosťou Architektonický ateliér Juraj Smieško s.r.o. Daniela je platným členom projekčného tímu. Zodpovedne pristupuje ku každému zadaniu. Nakoľko je veľmi kreatívna, vo viacerých zákazkách figuruje ako autor resp. spoluautor, nie len ako projektant. Preferuje jednoduchú a minimalistickú architektúru, čisté línie, farebnú jednoduchosť a princíp estetickej nadčasovosti.