Návštevy: 1812

Rekreačné domčeky

Rekreačné domčeky Šiare (2017)

Autor návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško

Rekreačný areál sa bude nachádzať v blízkosti obecného futbalového ihriska, v lokalite Šiare (kataster obce Lúčky). Pozemok je rovinatý, nenachádza sa na ňom žiadna vzrastlá zeleň, ktorá by bránila výstavbe, resp. ktorú by bolo potrebné pred výstavbou vyrúbať. Ako prístupová komunikácia bude využívaná jestvujúca panelová komunikácia (odbočka z ul. Slobody). Celkový počet rekreačných chatiek v areáli je 7. Okrem chatiek je v rámci areálu plánovaný aj jeden centrálny altánok, ktorý bude okrem svojej primárnej funkcie posedenia väčšieho počtu ľudí slúžiť aj ako objekt, v ktorom bude možné uskladniť lyžiarsku výstroj (v zimnom období), resp. bicykle ubytovaných hostí. Súčasťou altánku bude aj technická miestnosť do ktorej bude sústredená technológia vykurovania pre všetky rekreačné chatky.

Architektonické riešenie: 
Pri navrhovaní rekreačného areálu a jednotlivých rekreačných chatiek sme zvolili moderný súčasný prístup, snažili sme sa použiť tradičné materiály typické pre výstavbu v horských a podhorských oblastiach, ktoré sú do tohto prostredia vhodné, avšak chceli sme sa vyhnúť dreveným zrubovým stavbám s architektonickým výrazom ala „koliba“. Brali sme do úvahy okolité prostredie a požiadavky investora, ktorý požadoval navrhnúť moderný hotel horského typu – so sedlovou strechou pričom by na fasáde boli použité obligátne materiály – kameň, drevo a omietka. Snažili sme sa navrhnúť stavbu, ktorá by bola zároveň súčasná a moderná po stránke hmotovo-priestorovej, materiálovej a výtvarno-kompozičnej.