Návštevy: 1872

Interiér rodinného domu

Interiér rodinného domu v Prešove (2018)

Návrh interiéru rodinného domu v Prešove.
Autori návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško, Ing. Daniela Halapi

Zadanie na ktorom stále pracujeme ...