Návštevy: 1838

Interiér - Dvorana

Modernizácia kaviarne tančiarne a reštaurácie Dvorana - Bardejovské Kúpele (2018)

Autor návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško
Spolupráca : Ing. Daniela Halapi

Interiér starej kaviarne/tančiarne morálne zastaral a tak sa majiteľ objektu rozhodol pre modernizáciu. Návrh modernizácie spočíval prevažne vo výmene dosluhujúceho mobiliáru, keramických obkladov a stropného podhľadu, do ktorého sme integrovali modernejšie osvetlenie. Dispozičné riešenie nebolo potrebné nejakým významným spôsobom meniť, pretože prevádzka bez problémov funguje.