Návštevy: 2130

Hotel KUBO*** Lúčky

Hotel KUBO*** Lúčky (2016) Realizácia (dokončené 2018)

Autor návrhu : Ing.arch. Juraj Smieško
Projekt : Ing. Ľubomír Hains

Hotel „KUBO“ sa nachádza v kúpeľnej časti obce Lúčky, neďaleko od jestvujúceho hotela Choč. Nachádza sa pri križovatke ulíc „Americká“ a „Slobody“. GPS poloha : 49°07'52.4"N 19°24'05.5"E

Architektonické riešenie
Pri návrhu nového hotela sme brali do úvahy okolité prostredie a požiadavky investora, ktorý požadoval navrhnúť moderný hotel horského typu – so sedlovou strechou pričom by na fasáde boli použité obligátne materiály – kameň, drevo a omietka. Snažili sme sa navrhnúť stavbu, ktorá by bola zárovň súčasná a moderná po stránke hmotovo-priestorovej, materiálovej a výtvarno-kompozičnej. Výstavbou hotela chce investor vytvoriť/doplniť chýbajúce lôžkové kapacity v kúpeloch Lúčky. Navrhovaný hotel bude mať 5 nadzemných podlaží. Vertikálnu komunikáciu medzi jednotlivými podlažiami tvorí 3-ramenné schodisko v centre ktorého sú umiestnené 2 výťahy. Do najvyššieho podlažia v ktorom je navrhnuté ubytovanie pre zamestnancov vedie zo 4. np jednoramenné schodisko. 1.np zahŕňa priestory pre hostí (vstupná hala s recepciou, lobby bar, reštaurácia na výdaj raňajok s kapacitou 102 miest), prevádzkové priestory zamestnancov (kancelária, šatňa) a technické priestory (sklady, komunikácie, kotolňa). 2., 3. a 4. np je určené na ubytovanie hostí, prevažne v 2-lôžkových izbách s hygienickým príslušenstvom (samostatné wc, kúpelňa). Na každom podlaží je v nárožnej polohe situovaný jeden apartmán pozostávajúci s dennej a nočnej časti a príslušným hygienickým zariadením (WC, kúpelňa). 5. np je určené na ubytovanie zamestnancov. Navrhli sme ubytovanie v 2-lôžkových izbách. Maximálny počet ubytovaných zamestnancov je 16. Exteriérové riešenie – riešenie fasády navrhujme s ohľadom na okolité prostredie z prírodných materiálov resp. ich presvedčivých a trvanlivých imitácií (kombinácia kamenného obkladu, odvetranej fasády s dreveným obkladom a bielej omietky).

Návrh interiéru hotela si môžete pozrieť tu - Hotel KUBO*** Interiér