Popisný text

Architektúra

Architektúra (lat. architectura, zo starogr. ἀρχιτέκτων [arkʰitéktɔːn] – „hlavný staviteľ“ ← starogr. ἀρχι- – „prvý“, „hlavný“ a starogr. τέκτων – „remeselník“, „staviteľ“, „tesár“) je umenie a veda o navrhovaní a stavbe budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov. (Wikipédia).

Aj keď stavbu nemožno navrhovať bez toho, aby sme zároveň neformovali aj budúci interiér, je veľa architektov, ktorí sa počas svojej praxe chtiac/nechtiac vyprofilujú ako architekti exteriéroví, resp. architekti interiéroví alebo architekti-urbanisti. Trojčlenenie architektúra-interiér-design som pri výstavbe web-stránky použil preto, lebo do týchto troch kategórií spadá prevažná časť mojej architektonickej tvorby. Najviac mojich tvorivých počinov nájdete samozrejme práve v kategórii ARCHITEKTÚRA (a v tomto prípade mám tým na mysli najmä vonkajší vzhľad stavby - exteriér).

Ukážky vybraných návrhov z mojej tvorby nájdete v časti GALÉRIA

ArchitektúraInteriérDesign