OBCHODNÉ MENO ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR JURAJ SMIEŠKO S.R.O.
  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky Vložka číslo:  29030/P
IČO 47 478 918
ADRESA - SÍDLO ČAPAJEVOVA 4893/6, 080 01 PREŠOV
ADRESA - KANCELÁRIA ĆAPAJEVOVA 3, 2. POSCHODIE, B11, 080 01 PREŠOV
  Zapísaný v zozname autorizovaných architektov SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE AA 1072

 

Ing.arch. Juraj Smieško - autorizovaný architekt, samostatne pôsobiaci v architektonickej praxi už od roku 1997. Od začiatku založenia vlastného ateliéru až dodnes navrhol veľké množstvo rozmanitých projektov, z ktorých väčšina sa úspešne zrealizovala. Hlavné oblasti projektovej činnosti ateliéru sú: bytové stavby (projekty rodinných a bytových domov), energetický úsporné a pasívne domy a nebytové stavby (projekty stavieb pre prechodné ubytovanie - hotely, penzióny, hospice, domovy dôchodcov, rekreačno-rehabilitačné centrá, polyfunkčné objekty, projekty stavieb pre školstvo, kultúru, šport, zdravotníctvo, štátnu správu, administratívne budovy, stavby pre obchod a služby, komerčné a verejné budovy, športové stavby- zimné štadióny, športové haly, plavecké bazény, wellnes centrá, aquaparky). Ateliér ponúka komplexnú projektovú činnosť vrátane inžinierskej činnosti. Jedná sa o nasledovné stupne projektovej dokumentácie a služby: 

  • architektonická a urbanistická štúdia 
  • projekt pre územné rozhodnutie (dokumentácia pre účely územného konania) 
  • projekt pre stavebné povolenie (dokumentácia pre účely stavebného konania) 
  • realizačný projekt (dokumentácia pre realizáciu stavby) 
  • návrh a projekt interiéru
  • fotorealistické vizualizácie (vizualizácie vsadené do fotografie skutočného prostredia v ktorom by mala plánovaná stavba vyrásť)

V prípade potreby dokážeme pre investora zabezpečiť aj zameranie pozemku a geologický prieskum. Počas výstavby vykonávame samozrejme autorský dozor. Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu vrátane koordinácie jednotlivých profesií a rokovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy.